Vận chuyển

Tàu cao tốc Superdong Phú Quý

Hãng tàu cao tốc Superdong có 02 tàu hoạt động trên tuyến Phan Thiết – Phú Quý là Superdong Phú Quý I và Supe…

Tàu cao tốc Trưng Trắc Phú Quý

Tàu cao tốc Trưng Trắc là một trong những con tàu cao tốc hai thân thuộc đội tàu của Công ty Cổ phần tàu cao …

Tàu cao tốc Chấn Kha Phú Quý

Tàu cao tốc Chấn Kha Phú Quý chạy chuyến đầu tiên trên tuyến Phan Thiết – Phú Quý vào ngày 01/4/2023, đây là …

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào