Lễ hội

Lễ hội dinh Thầy Thím

Lễ hội dinh Thầy Thím ra đời và tồn tại gắn liền với sự hình thành của thiết chế thờ tự dinh và mộ Thầy Thím,…

Lễ hội Cầu ngư vạn Thủy Tú

Lễ hội Cầu ngư thể hiện niềm tin, khát vọng của người dân lao động biển về mưa thuận gió hòa, mùa vụ bội thu,…

Lễ cầu ngư trên đảo Cù Lao Câu

Đã thành thông lệ, cứ vào ngày Rằm tháng 4 âm lịch, toàn bộ ngư dân xã Phước Thể, huyện Tuy Phong lại hướng v…

Lễ hội Pô Dam

Lễ hội Pô Dam (người Chăm thường gọi là Pô Tằm) của đồng bào Chăm xã Phú Lạc được tổ chức 3 năm một lần tại n…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào