Làng nghề truyền thống

Làng Gốm gọ Bình Đức

Làng gốm gọ truyền thống của người Chăm tại thôn Bình Đức –xã Phan hiệp, huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận chỉ …

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào