Di tích

Đình làng Tú Luông

Đình làng Tú Luông được xây dựng vào khoảng nửa đầu thế kỷ thứ XIX. Đình có lối kiến trúc khá độc đáo và rất …

Đình làng Đức Nghĩa

Đình làng Đức nghĩa được xây dựng vào những thập niên đầu thế kỷ XIX ở vị trí gần Đình làng Đức Thắng , vì nh…

Căn cứ kháng chiến Đồi Lồ Ô

Di tích Căn cứ kháng chiến Đồi Lồ Ô gắn với quá trình đấu tranh cách mạng của Nhân dân Sùng Nhơn dưới sự lãnh…

Bia Chiến thắng Xóm Mười

Chiến thắng Xóm Mười Nhà diễn ra cách đây 58 năm là một sự kiện lịch sử đáng ghi nhớ của quân và dân huyê…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào