QUẢNG BÁ DU LỊCH BÌNH THUẬN

Năm 2023 Bình Thuận là địa phương tổ chức năm Du lịch quốc gia, đây là sự kiện văn hóa, kinh tế và du lịch tiêu biểu quy mô cấp quốc gia và quốc tế, đây cũng là sự kiện du lịch thường niên lớn nhất của ngành Du lịch Việt Nam; là cơ hội để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến Việt Nam thông qua giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam; đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ sự liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương.

Chúng tôi triển khai xây dựng website binhthuantourism.com với nội dung phong phú, giới thiệu văn hóa, đất nước, con người Bình Thuận, các tour, tuyến, điểm du lịch cùng nhiều tin tức, sự kiện, hoạt động du lịch tiêu biểu của Bình Thuận.

Hợp tác phát triển cùng chúng tôi:

Email: tyhonmedia@gmail.com

Website: https://www.binhthuantourism.com

Đăng nhận xét